سیاست ها و ضوابط EasyPTE

نشانی وب‌سایت ما https://easypte.ir

سیاست ها و ضوابط EasyPTE ، مجموعه EasyPTE خود را در رابطه با حفظ حریم خصوصی کاربران خود و همین‌طور امنیت اطلاعات آن‌ها مسئول می‌داند. مشابه همه وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین، EasyPTE نیز برای ارائه خدمات به کاربران خود، نیازمند به دریافت اطلاعاتی ازآن‌ها می‌باشد که این اطلاعات در طول فرآیند ثبت‌نام، ثبت سفارش و همین‌طور ارسال اطلاعات در مرکز پیام، در وب‌سایت ‌EasyPTE  ثبت می‌شود، در ادامه عمده سیاست ها و ضوابط EasyPTE را مطالعه فرمایید.