درصورتی که در ارتباط با سفارش صورت پذیرفته توسط EasyPTE شکایتی دارید، آنرا با ما درمیان بگذارید به سرعت به آن رسیدگی خواهیم کرد.